Klassen

In de onderbouw proberen wij samen met het bestuur om de groepen zo klein mogelijk te houden. In de bovenbouw lukt dit niet altijd omdat er landelijke normen zijn voor de formatie.
Wel is er extra personeel om te ondersteunen in de groepen waar dat wenselijk is.
Er zijn ook vaak stagiaires in de groepen waardoor er optimaal aandacht is voor alle kinderen.
Waar mogelijk wordt er een leerkracht in opleiding (LIO) ingezet.

Vanaf groep 6 (ver)werken de kinderen deels zelfstandig digitaal.
Groep 9 is er voor de kinderen vanaf groep 4 die wat meer leerstof aankunnen. Eén van onze teamleden begeleid deze groep eens per week. De rest van de verwerking kunnen zij zelfstandig doen naast hun reguliere klassenwerk.