Gezonde school

Sinds 2 jaar mag obs de Zwaluw de naam dragen van gezonde school. Inmiddels hebben wij de vignetten sociale veiligheid en gezonde voeding behaald. Wij bieden dan ook een veilig klimaat op school en zien toe en stimuleren gezonde voeding en traktaties.
 

Continurooster

Obs de Zwaluw hanteert het continurooster. De schooltijden zijn als volgt:
08.30-12.00 uur 12.30-14.30 uur maandag, dinsdag donderdag (groepen 1 t/m 8)
08.30-12.30 uur   woensdag
08.30-12.00 uur   vrijdag (groepen 1 en 2)
08.30-12.00 uur 12.30-14.30 uur vrijdag  (groepen 3 t/m 8)
Alle leerlingen blijven over en eten in de klas. Hierna gaan zij naar buiten om pauze te houden. Omdat wij bewust omgaan met het milieu vragen wij het drinken van de leerlingen mee te geven in bekers, i.p.v. plastic pakjes.
 

Ziekmelden

Is uw kind of is er een andere reden dat uw kind niet naar school kan komen, dan kunt u ons bellen tussen 08.00 en 08.25 uur op telefoonnummer: 0547-363365.
 

Informatie & Inschrijven

Ook is het mogelijk een afspraak en of rondleiding te krijgen. Wij zijn altijd bereid om een rondleiding of extra informatie te geven over onderwerpen of vragen die u heeft.
U kunt via bovenstaand telefoonnummer een afspraak maken of een email sturen naar: info@obsdezwaluw.nl

Bent u enthousiast over onze school en wilt u uw kind inschrijven, dan kan dit via het inschrijfformulier op de website. Voor meer informatie kunt u bellen met de directie, telefoonnummer: 0547-363365.
 
 
Bij wie kan ik terecht?
 
Op obs de Zwaluw staan de deuren open voor ouders en verzorgers. Groepsleerkrachten zijn altijd bereid om met u iets te bespreken. Wij lossen dingen graag z.s.m. op en staan voor alle leerlingen en ouders / verzorgers altijd klaar.
 

Leerkrachten

Wanneer u contact zoekt met leerkrachten die lesgeven aan uw kind(eren), kunt u kijken  op de teampagina. U ziet in één oogopslag wie welke groep heeft.
Ook voor hulp kunt u hen rechtstreeks berichten via de 'Parro' app.


IB-er

Soms is het contact met de groepsleerkracht alleen niet voldoende. Dat kan verschillende redenen hebben. Wellicht komt u er niet uit of is een andere kijk op de situatie nodig. De IB-er kan dan uitkomst bieden. Zij staat klaar om ouders en leerkrachten te begeleiden in een gesprek.


Directeur

Indien u niet tot overeenstemming komt met leerkracht en IB-er, dan kunt u zich daarna wenden tot de directeur.
 
 
Ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Op dit moment is de bijdrage € 27,50 per leerling. De OR vraagt medio november deze vrijwillige bijdrage over te maken naar de rekening van de OR. Hiervan worden o.a. de schoolactiviteiten, crealessen en de jaarlijkse feesten, zoals Sint, Kerst en Pasen gefinancierd.
 

Waar werken we aan

Obs de Zwaluw is een basisschool in Markelo die staat voor rust, structuur en onderwijs op maat! Al onze leerlingen worden professioneel begeleid, waarbij er continu wordt bekeken of de leerling op koers ligt om zijn of haar persoonlijk doel te halen. Dat doel wordt in overleg met de ouders vastgelegd tijdens het jaarlijkse welbevinden en 10 minuten gesprekken.