,

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente

De stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO HvT) is het bevoegd gezag van de  openbare scholen in de diverse kernen en buurtschappen van de gemeente Hof van Twente. 
De dagelijkse leiding van de stichting (opgericht op 1 januari 2008) is in handen van het bestuur/centrale directie. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Zij zijn te bereiken op: info@opohvt.nl